Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2013
«Czego Bóg od nas oczekuje?»

Przed nami kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, kiedy to prowadzeni przez Ducha Świętego, wędrujemy do chrześcijańskich miejsc modlitwy, by razem z innymi braćmi w tej samej wierze, ponowić błaganie o wypełnienie się prośby Zbawiciela, aby Jego uczniowie byli jedno.

W tym roku będziemy wspólnie rozważali teksty natchnione, wybrane przez chrześcijan z Indii, aby poszukać odpowiedzi na prowokujące pytanie proroka Micheasza; „Czego Bóg od nas oczekuje?” (por. Mi 6, 6-8). Chcemy szukać tej odpowiedzi w kontekście Roku Wiary, przeżywanym obecnie w Kościele Katolickim. Wsłuchiwanie się w to, „co mówi Duch do Kościołów”, powinno nam w tym dopomóc.

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, komentarze, informacje o sytuacji ekumenicznej w Indiach. Broszura, przewidziana dla każdej parafii, jest do odebrania u Ks. Dziekana (o ile zabrał ją z naszej Kurii). Księża Dziekani proszeni są o zadbanie, aby wszędzie została dostarczona na czas.

Diecezja Warszawsko-Praska nie tylko włączy się w bogaty program modlitw o jedność, zanoszonych na utartym już „ekumenicznym szlaku” Stolicy, ale pragnie ofertę spotkań poszerzyć o jeszcze jedno nowe miejsce. Od tego roku będzie nim Kościół konkatedralny na warszawskim Kamionku. Jest pragnieniem Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera, aby przy tej świątyni – pomniku dziejów narodu i Warszawy, było trwałe miejsce dla działań na rzecz zjednoczenia Kościoła.

Bogaty cykl warszawskich spotkań ekumenicznych rozpoczyna się w naszej Konkatedrze już w najbliższą niedzielę, 13 stycznia, o godzinie 18.00. Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser będzie przewodniczył Mszy Świętej o jedność, w której wezmą udział duchowni i wierni z innych Kościołów i Wspólnot wyznaniowych. Okolicznościowe kazanie wygłosi Pastor Piotr Gaś, Proboszcz Ewangelicko-Augsburskiej Parafii Świętej Trójcy w Warszawie.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne celebrowane będzie w naszej Bazylice katedralnej, w następną niedzielę, 20 stycznia, też o godzinie 18.00. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa, kazanie wygłosi Arcybiskup Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Tradycyjnie, ostatnia liturgia ekumeniczna w naszej Diecezji będzie miała miejsce w ostatnią niedzielę stycznia, 27-go, też o godzinie 18.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Mszy Świętej Koncelebrowanej przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Marek Solarczyk, a kazanie wygłosi Bp Zbigniew Kamiński, z Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego.

Plan nabożeństw ekumenicznych
 • 10 stycznia, czwartek, godz. 19.00: Kościół Rzymskokatolicki Opatrzności Bożej w Wesołej, ul. Piotra Skargi 2, Wspólnota «Chemin Neuf»
 • 12 stycznia, sobota, godz. 11.00: Kaplica Adwentystów Dnia Siódmego, ul. Foksal 8
 • 13 stycznia, niedziela, godz. 18.00: Konkatedra Rzymskokatolicka, Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, ul. Grochowska 365
 • 16 stycznia, środa, godz. 19.00: Kościół Rzymskokatolicki św. Orione, ul. Lindleya 12, Spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania «Effatha»
 • 18 stycznia, piątek, godz. 18.00: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Dobrego Pasterza, ul. Mokotowska 12
 • 19 stycznia, sobota, godz. 18.00: Katedra Polskokatolicka Świętego Ducha, ul Szwoleżerów 4
 • 20 stycznia, niedziela, godz. 18.00: Bazylika Katedralna Rzymskokatolicka, Świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika, ul. Floriańska 3, NABOŻEŃSTWO CENTRALNE
 • 21 stycznia, poniedziałek, godz. 18.00: Kościół Ewangelicko-Reformowany, al. Solidarności 76
 • 22 stycznia, wtorek, godz. 18.00: Katedra Prawosławna Św. Marii Magdaleny, Al. Solidarności 52
 • 23 stycznia, środa, godz. 18.00: Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Waliców 25
 • 24 stycznia, czwartek, godz. 18.00: Kościół Starokatolicki Mariawitów Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Wolska 186
 • 25 stycznia, piątek, godz. 18.00: Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1
 • 27 stycznia, niedziela, godz. 18.00: Kościół Rzymskokatolicki Miłosierdzia Bożego, Ząbki – ul. 11 listopada 4
 • 31 stycznia, czwartek, godz. 17.30: Kościół Rzymskokatolicki Św. Marcina, ul. Piwna 9/11

Ks. Mateusz Matuszewski Referat ds. Jedności Chrześcijan Diecezji Warszawsko-Praskiej

przy okazji Tygodnia Ekumenicznego obchodzimy: