Schola

Schola parafii Św. Michała Archanioła zajmuje się oprawą muzyczną niedzielnej Mszy św. o godz. 10:00. Tworzą ją osoby uczęszczające do gimnazjum, szkół średnich oraz studenci. Nasz śpiew można usłyszeć również podczas adoracji, która ma miejsce w trzecią niedzielę każdego miesiąca w godz. 19:00-21:00. Wcześniej spotykamy się wszyscy na próbach śpiewu w salce oazowej na starej plebanii. Zdarza nam się śpiewanie podczas ceremonii ślubnych, na prośbę pary młodej. Oprócz tego śpiewamy podczas Triduum Paschalnego, a także prowadzimy Jutrznię w Wielki Piątek i Sobotę.

Próby do niedzielnej Mszy św. odbywają się w każdą środę i sobotę o godz. 19:00.

Zachęcamy wszystkich do śpiewania podczas Mszy św. i adoracji. Oprócz pieśni granych na organach, śpiewamy także przy gitarze. Św. Augustyn twierdził, że ,,kto śpiewa, ten dwa razy się modli”, więc zapraszamy do przeżywania niedzielnej Eucharystii, wielbiąc Pana Boga śpiewem. Zawsze oddajemy się w modlitwie pod opiekę św. Cecylii, która jest patronką muzyki kościelnej. Szczególnie zaproszenie kierujemy dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Nasz repertuar jest różny: od pieśni gitarowych, po tradycyjne, również śpiewane na 4 głosy.

Podczas prób panuje miła atmosfera. Nie tylko śpiewamy razem, ale też spędzamy ze sobą czas. Zachęcamy każdą młodą osobę do włączenia się w Scholę. Wspólnie możemy zadbać o piękną oprawę muzyczną liturgii.