Modlitwa Papieża Leona XIII

       Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zadania Św. Michała Archanioła:

Boży wojownik w walce z szatanem.

Wzmianki o św. Michale w Piśmie św. określają go jako wojownika, który toczy walkę. W tradycji chrześcijańskiej otrzymuje tytuły: Książę zastępów Niebieskich, Hetman hufców Anielskich, Chorąży Boga. Na obrazach i rzeźbach przedstawiany jest w rycerskiej zbroi, z ognistym mieczem i z szatanem pod stopami. Walczy pokorą i posłuszeństwem, z nieprzyjacielem Boga i ludzi: szatanem i jego zbuntowanymi aniołami.

Patron dobrej śmierci.

Św. Michał Archanioł uważany jest za przewodnika dusz do nieba. W liturgii rzymskiej, we Mszy św. za zmarłych wołamy: „Panie Jezu Chryste, uwolnij dusze wiernych zmarłych od kar piekielnych, a św. Michał Archanioł, który obwieszcza Twą świętą wolę, niech je zaprowadzi do światłości wiecznej.”

Obrońca Kościoła.

Jak w Starym Testamencie św. Michał  bronił ludu  wybranego  Izraela, z którego narodził się Zbawiciel świata, Jezus Chrystus, tak obecnie jest opiekunem nowego Ludu Bożego, Kościoła świętego.

Obecny przed tronem Boga.

Św. Michał posiada szczególny przywilej służby przed tronem Majestatu Bożego. Stoi przed obliczem Boga, wielbiąc Go i oddając Mu cześć.

Uczestnik Bożego sądu nad człowiekiem. 

Archanioł ten ma za zadanie składania na szali dobrych i złych uczynków dusz, stojących na Bożym sądzie. Dlatego też na wielu wyobrażeniach ikonograficznych trzyma w ręce wagę.


Bł. ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912) żył w czasach papieża Leona XIII, który żywił szczególną cześć dla św. Michała Archanioła. Papież ten, pod wpływem przerażającej wizji demonów, zagrażających Wiecznemu Miastu, ułożył w 1886 r. modlitwę do św. Michała i nakazał odmawiać ja z wiernymi po każdej Mszy św.

W celach wychowawczych, bł. Bronisław założył w Miejscu Piastowym męskie i żeńskie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

Witrarz Św. Michał Archanioł NDM