W naszej parafii działa krąg Domowego Kościoła –  rodzinnej gałęzi Ruchu Światło – Życie. Patronem kręgu jest św. Dominik Savio. Do kręgu należy 6 małżeństw.
Domowy Kościół pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy z sakramentu małżeństwa, uczy,  jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre – Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to: codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.  Zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale prowadzą do budowania jedności małżeństwa oraz przybliżają wszystkich domowników do Boga.

Osoby które chciałby uzyskać więcej informacji o Domowym Kościele, prosimy o kontakt z opiekunem kręgu ks. Andrzejem Gaworem lub bezpośrednio z parą odpowiedzialną za rejon Legionowo wspólnoty domowego Kościoła: rejon@dklegionowo.info

Spotkania Wspólnoty odbywają się raz w miesiącu – w niedzielę od godz. 15.00 do 17.45

LINKI:

informacje o naszym rejonie Legionowo:

http://www.dklegionowo.info/

informacje o naszym rejonie na stronie diecezjalnej:

http://wpraga.oaza.pl/domowy-kosciol/dk-rejony/rejon-legionowo—para-rejonowa-anna-i-dariusz-czapscy

informacje o Domowym Kościele na stronie diecezjalnej: http://wpraga.oaza.pl/dk

informacje o Domowym Kościele na stronie krajowej:

http://www.dk.oaza.pl/