JEŻELI SÓL ZWIETRZEJE List na Nowy Rok 2013, Rok Wiary, w Diecezji Warszawsko-Praskiej Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry, „Podwoje wiary (por. Dz 14,27) są dla nas zawsze otwarte”. Tymi słowami rozpoczyna ...