„Ministrante” ( z łaciny ) znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje na szczególnie na służbę we Mszy świętej.

 

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.


3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!


„Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Ministranci i lektorzy to grupa liturgiczna która przede wszystkim służy przy ołtarzu. Do naszej grupki zapraszamy dzieci już po I komunii św. Zapraszamy każdego kto chce pomóc nam w oprawie Mszy Św.

Zapisy na ministranta u księdza Łukasza. Zapisy w zakrystii po mszy św. albo na zbiórce ministranckiej w soboty.

Zbiórki Służby Liturgicznej są w soboty o godz. 10.00, (w pierwsze soboty miesiąca o godz. 13.30)