Wspólnoty parafialne odgrywają istotną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i sakralnego. Dlatego też, z ogromną radością informujemy, że nasza parafia św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim uzyskała wsparcie finansowe w postaci dotacji z Funduszu Kościelnego. Środki te zostaną przeznaczone na konserwację ołtarza głównego, który stanowi istotny zabytek o wysokiej wartości historycznej.

Całkowita kwota dotacji wynosi 56 910,57 zł, co pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowej konserwacji oraz remontu elementów ołtarza głównego. Zadanie to obejmuje szereg działań, mających na celu zachowanie i przywrócenie dawnej świetności tego wyjątkowego dzieła sztuki sakralnej.

Przede wszystkim wykonano polichromowanie elementów ołtarza, które z biegiem lat uległy naturalnemu zużyciu. Kolorystyka i detale, które kiedyś emanowały blaskiem, zyskały nowe życie, przywracając ołtarzowi jego pierwotny wygląd. Ten etap konserwacji ma na celu nie tylko estetyczne odnowienie, ale także zabezpieczenie przed dalszym procesem degradacji.

Kolejnym istotnym krokiem było zastosowanie zabiegów biobójczych w komorze fumigacyjnej ołtarza. Współczesne metody konserwacji wymagają zastosowania specjalistycznych technologii, które zabezpieczą ołtarz przed atakiem szkodliwych organizmów, takich jak grzyby czy owady. Dzięki tym zabiegom, nasz ołtarz będzie mógł cieszyć się długotrwałą ochroną.

Należy również podkreślić, że prace konserwatorskie ołtarza głównego zostały dofinansowane ze środków budżetu Państwa. To ważne wsparcie finansowe pozwala nie tylko utrzymać, lecz również przywrócić blask naszemu dziedzictwu sakralnemu. Dofinansowanie w wysokości 56 910,57 zł to istotny wkład w zachowanie unikalnego dziedzictwa kulturowego i religijnego naszej parafii.

Konserwacja ołtarza głównego w parafii św. Michała Archanioła to kolejny etap prac przywrócenia “starego” kościoła. Dzięki zaangażowaniu wiernych, wsparciu Funduszu Kościelnego oraz środkom budżetu Państwa, nasza parafia staje się świadkiem tego, jak wspólnota może troszczyć się o swoje dziedzictwo i przekazywać je przyszłym pokoleniom.