sobota 20 październik 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE A.D. 2016-02-14

14.02.2016 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Zbierane są dziś ofiary do puszek dla Caritas – na leczenie i rehabilitację dzieci.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:
- w piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane:
- o godz. 17.15 dla dzieci wraz z rodzicami.
- ok. godz. 18.30, czyli bezpośrednio po Mszy św. wieczor-nej – dla młodzieży i dorosłych.
- w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15, rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali.

3. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się od 29 lutego do 5 marca.
29 luty, 1, 2 marca dla dzieci i młodzieży w następującym porządku:
- godz. 8.00 – Szkoły ponadgimnazjalne
- godz. 9.30 – Szkoła podstawowa – klasy I, II, III
- godz. 11.00 – Szkoła podstawowa – klasy IV, V, VI
- godz. 12.00 – Gimnazjum
3, 4, 5 marca nauki rekolekcyjne dla dorosłych na Mszach św. o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30
Módlmy się o owocne rekolekcje dla całej parafii, za rekolek-cjonistę i spowiedników.

4. W sobotę (20 lutego), od godz. 09:00, ks. Mariusz odwie-dzi osoby chore i starsze, z posługą sakramentalną.

5. W przyszłą niedzielę (21 lutego) będą zbierane ofiary do puszek na dzieła pomocy misjom „Ad Gentes”.

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

Scroll to top